2013-04-05 CS Musikè – Marta Cuscunà La semplicità ingannata – Padova domenica 14 aprile [Marta Cuscunà e il “lusso d’esser donne” a Musikè]

2013-04-05 CS Musikè - Marta Cuscunà La semplicità ingannata - Padova domenica 14 aprile